Back to top

Stress – inte alltid bara negativt

Det talas mycket om stress i dessa dagar. Var och varannan människa är stressade av någon anledning. Mest handlar det om att man har en känsla av att inte hinna med det mest elementära här i livet.

Men stress behöver inte alltd vara något negativt, tvärtom, utan stress skulle vi inte få mycket gjort alls. När vi vaknar på morgonen sätts stresshormoner igång i vår kropp, vilka gör att vi kommer igång med våra dagliga sysslor. Skulle vi däremot inte kunna eller vilja kliva upp ur sängen på morgonen, så kan man ana oro.

Man ska alltså skilja på positiv och negativ stress. Hur ska man då hantera stressen, så att det ska vara till en fördel för oss?
Planering av det dagliga sysslorna är ett bra sett. Att stanna till då och då, andas och tänka efter vad man håller på med. Koppla av med aktiviteter, som man gillar. Framförallt att trycka ned bromspedalen ibland och att inte ryckas med av andras fart. Att hitta sin egen medelhastighet och inte bli stressad av att man inte alltid håller samma tempo som andra.