Back to top

Sociala medier är mer beroendeframkallande än cigarretter och alkohol

Sociala medier ska enligt ‘uppfinnarna’ till de, berika vårt liv. Vi får kontakt med människor som vi annars inte hade haft en aning om vad de har för sig. Släkt och familj kommer närmare varandra. Men hur påverkas vi av att ständigt vara uppkopplade och att, oavsett tid på dygnet, ha möjligheten att kommunicera med varandra.
En studie gjord av ett team vid Chicagouniversitetet, USA, har kommt fram till att sociala medier är starkt beroendeframkallande.
‘Testgruppen, som bestod av 205 personer, fick under en vecka regelbundet frågan om hur gärna de just nu vill koppla upp sig till något socialt medium, och av de 10 558 svaren var 7 827 akuta begär.’

En annan undersökning, gjord av sömnläkaren Gary Badre, som efter att ha intervjuat 260 gymnasieelever, kommit fram till att en tredjedel av de lider av sömnbrist, på grund uppkopplingshetsen.

Källa: Uppdaterade och sömnlösa