Back to top

Risken för hjärtinfarkt större vid hjärtesorg

Att förlora en närstående är för de allra flesta en mycket uppslitande upplevelse, oavsett hur dödfallet har gått till. En studie gjord av forskare på Harvard Medical School i USA, visar att första dagen efter att en närstående dött, var det 21 gånger större risk att drabbas av hjärtinfarkt, efter en vecka var det 6 gånger större risk. Detta kallas för ‘Det brustna hjärtats syndrom’ och orsakas av stora halter av stresshormoner.

Den här sortens hjärtesorg gör ont, men är i sig inte något farligt, om man inte lider av någon annan ‘hjärtrelaterad’ sjukdom. Däremot ska även hjärtesorg tas på allvar, för att personen i fråga befinner sig under psykisk stress, vilket i sin tur kan påverka hjärtrytm, blodtryck, aptit och att man helt enkelt inte fungerar som vanligt. Det är viktigt att inte dessa människor lämnas ensamma för lång tid och att man försöker att få de att äta och dricka något.