Back to top

Hur stress påverkar din hälsa

Stress är en daglig del i de flesta människors liv. Och även om det är ganska vanligt, måste det fortfarande åtgärdas på grund av dess inverkan på individens hälsotillstånd. När man upplever stress, producerar kroppen kemiska ämnen som för med sig förändringar i hjärnan, som också kan påverka hälsan.
En källa till stress är tiden. Våra liv är så styrda av allehanda aktiviteter med jobb, skola och annat. Man behöver inte nödvändigtvis känna sig stressad, för att det ska påverka våra liv, men vissa symptom kan vara varningsklockor. Här är några:
• Sömnproblem
• Brist på energi
• Huvudvärk
• Depression
• Ångest
• Högt blodtryck
• Smärta i rygg eller nacke
• Viktminskning eller viktökning

Kvinnor som lever under stress kan drabbas av avvikelser i sin menstruationscykel. Hos en del kan menstruationen utebli helt eller delvis, medan en del lider av onormala blödningar.

Hjärtsjukdomar är en annan vanlig sjukdom i samband med stress. Människor som lever under stress kan drabbas av tillstånd som hjärtinfarkt, hjärtklappning, högt blodtryck och stroke. Dessutom är känslomässiga störningar, magsår, vanliga förkylningar och ett försvagat immunförsvar vanliga symptom på stress.

Det är väl knappast någon hemlighet, att stress påverkar vår mentala- och fysiska hälsa. Och att en del människor är så uppslukade av sitt stressiga liv, att de inte uppmärksammar symptomen i tid.

Här är några tips på hur man kan hantera stress och förbättra hälsan:

• Ta ledigt från arbetet för att koppla av. Ge din kropp en chans att återhämta sig.
• Få tillräckligt med sömn, speciellt om du vet att du har en hektisk tid framför dig.
• Ät gott. Inkludera frukt och grönsaker i din kost, samt protein.
• Delta i en fysisk aktivitet under fritiden. Det släpper på spänningar och gör dig även trött på ett bra sätt.
• Att aldrig ta till ohälsosamma metoder för att hantera stress, såsom droger, rökning eller alkohol, vet väl alla om.

Att söka professionell hjälp

När stressen börjar att tära på hälsan är det viktigt att söka professionell hjälp. Ju tidigare desto bättre, så att inte kaos inträder i livssituationen.
Följande är symptom på för mycket stress som kräver omedelbar professionell hjälp:

• Sömnproblem på grund av ångest
• Självmordstankar
• Aptitförlust som leder till viktminskning
• Känsla av isolering eller behov av att vara isolerad från andra människor
• Hög irritabilitet

Många gånger kan det vara svårt att riktigt se eller känna att man lider av stress, så det är bra om man kan vara lyhörd på vad ens närmaste säger.