Back to top

Elöverkänslighet – ett omdiskuterat symptom

Överkänslighet för elektromagnetiska fält har varit ett diskussionsämne en längre tid. Men än så länge, så finns det inga vetenskapliga underlag för att personer med sympton för elkänslighet verkligen lider av just elkänslighet.
Enligt Socialstyrelsen är elöverkänslighet inte en sjukdom, som berättigar till sjukskrivning. Däremot har alla rätt till en utredning, vilket utförs av Försäkringskassan i samråd med läkare, för att kunna avgöra om man har rätt till sjukskrivning.
Det finns de som har uppfattningen att symptomen (sömnstörningar, huvudvärk, allmän trötthet, koncentrationssvårigheter, yrsel, irriterad hud samt hjärtklappning), som förknippas med elallergi istället orsakas av något annat, bl.a. psykologiska orsaker.

Uppenbarligen så behövs det en hel massa forskning i det här området, men frågan är vad man ska göra under tiden, för att hjälpa dessa människor, som ‘tror’ sig lida av just elöverkänslighet.
En del kommuner har lagt ner stora summor för att sanera allmänna utrymmen, för att underlätta för elallergiger, men är det rätt satsade pengar?